e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrola samochodów ciężarowych przez Policję

Pytanie:

Jakie dokumenty winien posiadać funkcjonariusz policji przy dokonywaniu przez niego kontroli samochodów ciężarowych, przy użyciu urządzeń pomiarowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontrola samochodów ciężarowych przez Policję

17.5.2001

Policjanci posługujący się w trakcie kontroli urządzeniami pomiarowymi winni posiadać przy sobie świadectwo legalizacji takiego urządzenia lub jego kopię oraz dysponować instrukcją jego obsługi. W związku z przeprowadzonymi pomiarami policjant powinien przedstawić kontrolowanemu wynik dokonanego pomiaru, a na jego żądanie świadectwo legalizacji urządzenia (może być kopia), którym się posłużył do dokonania pomiaru. W trakcie przeprowadzania czynności pomiarowych podmiot kontrolowany winien podporządkować się poleceniom policjantów, którzy w tym zakresie dysponują odpowiednim przeszkoleniem, odnośnie sposobu przeprowadzania badań kontrolnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ