e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty przelewu zagranicznego

Pytanie:

Jak są uregulowane opłaty bankowe przelewów z zagranicy na terenie unii? W myśl przepisów unijnych opłaty za przelewy do krajów unii i z krajów unii nie mogą być wyższe niż opłaty za przelewy krajowe. W moim przypadku dokonałem przelewu z banku w Niemczech do banku w Polsce, kwotę w wysokości 500 EUR. W banku docelowym w Polsce oświadczono mi ze doszła tylko kwota 492.- EUR i że opłatę w wysokości 8 EUR pobrał tzw. bank korespondencyjny w Warszawie. Bank niemiecki, którego jestem klientem nie pobrał żadnej dodatkowej opłaty, stwierdził że reklamacje i pytania w bankach polskich są ignorowane i pozostają bez odpowiedzi. Czy tego typu opłaty banków pośredniczących są na porządku dziennym i są zgodne z przepisami w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty przelewu zagranicznego

24.9.2004

Na ten temat mówi art. 63g prawa bankowego. Doprecyzowanie tego uregulowania znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych. Po pierwsze należy wyjaśnić pojęcie: pierwotna kwota przelewu transgranicznego - jest to kwota, na którą opiewa polecenie wykonania przelewu transgranicznego. W tym przypadku 500 Euro. Przelew dokonano z Niemiec do Polski. Bank niemiecki może nie pobierać żadnych prowizji natomiast bank polski może ale nie musi. Sposób obliczania i pobierania prowizji i opłat należnych bankowi od klienta został określony przez bank niemiecki na poziomie zero. Reasumując bank polski jest uprawniony do pobierania takich opłat. To, że opłaty za przelewy do krajów unii nie mogą być wyższe niż opłaty krajowe odnosi się osobno do banku z Polski i Niemiec.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Koszty przelewu zagranicznego

jowisz Jan

5.6.2013 11:59:21

Re: Koszty przelewu zagranicznego

a cos o przelewie do Polski z Anglii?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ