Nakaz zapłaty a upadłość dłużnika

Pytanie:

"Jako powód wystąpiłem do Sądu z nakazem zapłaty przeciw pozwanej. Sąd rozpatrzył nakaz w trybie postępowania upominawczego. W dniu wczorajszym dowiedziałem się, że pozwany zgłasza upadłość. Co w takiej sytuacji zrobić, jeśli posiadam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym? Jakich kroków prawnych mogę się spodziewać od pozwanej zglaszającej upadłość? Czy moją wierzytelność muszę zgłosić Syndykowi czy zostanie ona wpisana na listę wierzytelności z Urzędu? "

Odpowiedź prawnika: Nakaz zapłaty a upadłość dłużnika

Jeżeli posiada już Pan nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności, powinien Pan skierować ten nakaz do egzekucji, tj złożyć wniosek o wszczęcie egzekucyji i wyznaczenie komornika. Dłużnik może po prostu blefować oświadczając, że zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości. Może Pan sprawdzić, czy rzeczywiście wniosek taki został złożony w sądzie rejonowym - wydziale gospodarczym właściwym dla miejsca siedziby dłużnika. Jeżeli jednak posiada już Pan tytuł wykonawczy i skierował Pan sprawę do egzekucji, wyegzekwowanie należnego świadczenia należeć będzie do komornika. Jeżeli rzeczywiście złożono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, do momentu ogłoszenia postanowienia o postawieniu dłużnika w stan upadłości, sąd obowiązkowo zabezpiecza majątek dłużnika. W takiej sytuacji ustanawia nadzorcę sądowego. Sąd może także wstrzymać egzekucję należności z majątku dłużnika do czasu ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie egzekucyjne w stosunku do przedmiotów wchodzących wskłąd masy upadłości ulega zawieszeniu. W takim przypadku wierzytelność taką należy zgłosić syndykowi w celu wpisania jej na listę wierzytelności. O wpisie decyduje syndyk, biorąc pod uwagę wiarygodność tytułu stanowiącego podstawę roszczeniu. Jeżeli więc tytułem tym będzie prawomocne orzeczenie sądowe, syndyk powienien dokonać wpisu na listę wierzytelności. Powyższe zasady dotyczą upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Mozliwa jest jeszcze upadłość z możliwością zawarcia ukłądu. Ten drugi rodzaj upadłości różni się od pierszego tym, że nie skutkuje likwidacją całego majątku, a zakres upadłości jest o wiele węższy i dąży do zawarcia układu z wierzycielami dłużnika. W przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, powyższe uwagi dotyczące zawieszenia postępowania egzekucyjnego pozostają aktualne tylko wówczas, gdy egzekucja skierowana będzie do składników majątku upadłego objętych układem. Ponieważ układem objęte są zobowiazania dłużnika powstałe przed ogłoszeniem upadłości (za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych i dotyczących stosunków pracowniczych), podobna procedura znajduje zastosowanie także w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. W interesie wierzyciela leży więc, by uzyskać zaspokojenie przed wniesieniem wniosku przez dłużnika o ogłoszenie upadłości.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika