e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie upadłościowe

69 Artykułów


10 Informacji


202 Pytań i odpowiedzi


10 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zażalenie

  "Sędzia komisarz - w postępowaniu upadłościowym wydał postanowienie uznające, tak jak syndyk, roszczenia byłego pracownika do części wynagrodzenia. Na postanowienie to można złożyć zażalenie. Jakie środki odwoławcze przysługują na postanowienie (...)"

  Zażalenie
 • Niewypłacalność kontrahenta

  "Uzyskałem wyrok sądowy p-ko dłużnikowi w związku z prowadzona działalnością gospodarczą. Okazało się potem, ze dłużnik jest całkowicie niewypłacalny i ma ponad 100 tys. zaległych alimentów. Komornik w związku z tym chce umorzyć postępowanie. (...)"

  Niewypłacalność kontrahenta
 • Zastaw a upadłość

  "Czy art. 345. Pr.Up. oznacza, że wierzytelności zabezpieczone zastawem na rzeczach ruchomych są zaspakajane poza kolejnością, niezależnie od tego, w której grupie (art. 342) znalazłby się wierzyciel dysponujący wierzytelnością \'zwykłą\' (...)"

  Zastaw a upadłość
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość

  "Z jednej z poprzednich odpowiedzi dowiedziałem się, że rzeczy ruchome obciążone zastawem rejestrowym są włączone do masy upadłości, ale w praktyce zastawnik może odzyskać wszystko, nawet jeśli reszta wierzycieli otrzyma niewiele (nie wiem, (...)"

  Przewłaszczenie na zabezpieczenia a upadłość
 • Egzekucja wobec upadłego niewykonującego układu

  "Na jakiej podstawie wobec upadłego, który nie wykonuje układu można wszcząć egzekucję?"

  Egzekucja wobec upadłego niewykonującego układu
 • Data zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

  "Które postanowienie wyznacza datę zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu: postanowienie o zatwierdzeniu układu, czy postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego?"

  Data zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu