Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości

Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości

Jeżeli dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości, wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia oświadczenia wniosek zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. Jeżeli oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku o ogłoszenie upadłości - pobierz dokument


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika