Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Powołano nowy zarząd. Czy i kiedy zarząd jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o upadłość? Czy i kiedy mogą to zrobić wierzyciele? W jakim zakresie nowy zarząd odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed objeciem funkcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sytuacji najlepiej, by nowy zarząd, dla bezpieczeństwa prawnego członków tego zarządu, ponownie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, ocena, czy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, należy do sądu, a nie do osób uprawnionych do złożenia wniosku (orzeczenie SN z dnia 19 czerwca 1996 r., III CZP 66/96, OSNC 1996, Nr 10, poz. 133.). Wniosek o ogłosznie upadłości mga złożyć wierzyciele w każdym czasie.

Za zobowiązania spółki jest odpowiedzialna spółka jako odrębny podmiot prawny. Jednakże ksh przewiduje subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu spółki. Członek zarządu spółki odpowiada w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody

Członkowie zarządu odpowiadają osobiście za zobowiązania powstałe w okresie, kiedy sprawowali oni funkcje członków zarządu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: