Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Pytanie:

"Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Powołano nowy zarząd. Czy i kiedy zarząd jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o upadłość? Czy i kiedy mogą to zrobić wierzyciele? W jakim zakresie nowy zarząd odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed objeciem funkcji? "

Odpowiedź prawnika: Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

W przedstawionej sytuacji najlepiej, by nowy zarząd, dla bezpieczeństwa prawnego członków tego zarządu, ponownie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Zgodnie bowiem z orzecznictwem, ocena, czy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, należy do sądu, a nie do osób uprawnionych do złożenia wniosku (orzeczenie SN z dnia 19 czerwca 1996 r., III CZP 66/96, OSNC 1996, Nr 10, poz. 133.). Wniosek o ogłosznie upadłości mga złożyć wierzyciele w każdym czasie.

Za zobowiązania spółki jest odpowiedzialna spółka jako odrębny podmiot prawny. Jednakże ksh przewiduje subsydiarną odpowiedzialność członków zarządu spółki. Członek zarządu spółki odpowiada w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody

Członkowie zarządu odpowiadają osobiście za zobowiązania powstałe w okresie, kiedy sprawowali oni funkcje członków zarządu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika