Informacja o wszczętym postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Czy dłużnik może i jak sprawdzić, czy wierzyciel spełnił swą zapowiedź i złożył przeciwko niemu wniosek o upadłość?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli wierzyciel złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości, sąd po stwierdzeniu, że wniosek spełnia wymogi formalne przesyła jego odpis dłużnikowi. W postępowaniu o ogłoszeniu upadłości sąd co do zasady rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, może jednak wyznaczyć rozprawę. Informacje dotyczące upadłości są także zamieszczane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak informacja ta dotyczy ogłoszenia upadłości i jej wprowadzenie do rejestru następuje nie z chwilą złożenia wniosku, lecz dopiero z chwilą ogłoszenia upadłości albo z chwilą prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: