Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

Pytanie:

"Sąd ogłosił upadłość naszego dłużnika - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Jednocześnie sąd odmówił umorzenia zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Chcemy zatem dochodzić swoich należności. W jaki sposób możemy uzyskać tytuł egzekucyjny? Czy mamy wystąpić do sądu upadłościowego o wydanie odpisu zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, a następnie wystąpić do sądu gospodarczego o nadanie klauzuli wykonalności? W jakim terminie powinniśmy tego dokonać? Jakie koszty się z tym wiążą?"

Odpowiedź prawnika: Wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności

Art. 264 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi, że po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Odnosi się to jednak do wierzytelności należnych tym wierzycielom, w stosunku do których upadły był dłużnikiem osobistym. Wyciąg z listy wierzytelności wydaje wierzycielowi na jego wniosek sąd upadłościowy. Wyciąg powinien dokładnie oznaczyć wierzytelność. Na wyciągu tym należy również określić, jaką sumę na poczet swej należności wierzyciel otrzymał w toku postępowania upadłościowego. Klauzulę wykonalności zgodnie z art. 781 § 1 kpc nadaje wyciągowi z listy wierzytelności sąd upadłościowy (S. Gurgul, Prawo upadłościowe i upadłowe. Komentarz, Warszawa 2002, s. 588) Nie ma terminu do żądania nadania powyższemu tytułowi klauzuli wykonalności. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy uiścić opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • md 2014-10-05 05:30:38

    Pytanie praktyczne czy w pozwie 299 p-ko członkom zarządu będziemy jako datę naliczania odsetek od kwoty wskazanej na wyciągu wskazywać dzień następny po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd upadłościowy?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika