Wniosek o ustanowienie rady wierzycieli

Wniosek o ustanowienie rady wierzycieli

Rada wierzycieli służy pomocą syndykowi, nadzorcy sądowemu lub zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszów masy upadłości, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli tego zażąda sędzia - komisarz, syndyk, nadzorca sądowy albo zarządca. Każdy z członków rady wierzycieli, jak również cała rada, ma prawo przedstawiać sędziemu - komisarzowi swoje uwagi o działalności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także zwrócić się do sędziego - komisarza o odwołanie syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Rada wierzycieli może żądać od syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy wyjaśnień oraz może badać księgi i dokumenty dotyczące upadłości. Z kontroli działalności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy i badania stanu funduszów masy upadłości rada wierzycieli składa sprawozdania sędziemu - komisarzowi; z innych czynności rada składa sprawozdanie na żądanie sędziego - komisarza.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wniosek o ustanowienie rady wierzycieli - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika