e-prawnik.pl Porady prawne

Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Pytanie:

Czy można się odwołać od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

W sprawach dyscyplinarnych orzekają sąd dyscyplinarny izby adwokackiej oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela. Oskarżycielem w postępowaniu jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny działa z ramienia właściwej rady adwokackiej samodzielnie, jeśli nie jest związany jej poleceniami. Postępowanie wszczyna rzecznik, a nie okręgowa rada adwokacka. ORA może jedynie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie na skutek uchwały rady adwokackiej lub polecenia Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik może również wszcząć dochodzenie z urzędu. Zatem można złożyć zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli ORA odmówiła podjęcia uchwały o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego, to od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji, służy zainteresowanemu odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sama odmowa nie jest odmową wszczęcia sensu stricto, gdyż właściwym do odmowy wszczęcia postępowania jest rzecznik dyscyplinarny.

Potrzebujesz porady prawnej?