Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Pytanie:

Czy można się odwołać od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawach dyscyplinarnych orzekają sąd dyscyplinarny izby adwokackiej oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny. Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie na wniosek uprawnionego oskarżyciela. Oskarżycielem w postępowaniu jest rzecznik dyscyplinarny. Rzecznik dyscyplinarny działa z ramienia właściwej rady adwokackiej samodzielnie, jeśli nie jest związany jej poleceniami. Postępowanie wszczyna rzecznik, a nie okręgowa rada adwokacka. ORA może jedynie złożyć wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna dochodzenie na skutek uchwały rady adwokackiej lub polecenia Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik może również wszcząć dochodzenie z urzędu. Zatem można złożyć zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego. Jeśli ORA odmówiła podjęcia uchwały o rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego, to od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji, służy zainteresowanemu odwołanie do Naczelnej Rady Adwokackiej.

Sama odmowa nie jest odmową wszczęcia sensu stricto, gdyż właściwym do odmowy wszczęcia postępowania jest rzecznik dyscyplinarny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Nina

10.5.2019 15:10:38

Re: Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Nie ma prawa w Polsce. Adwokat może poniżać osobę i nie poniedie konsekfencji. Układy tutaj robią swoje. Krakowska Rada Adwokacka brawo!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: