Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Pytanie:

"Nasza spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka akcyjna wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, w której prowadzi działalność handlową - sklep. Wypowiedzenie umowy najmu dokonane przez spółdzielnię zostało uznane przez upadłą spółkę za bezskuteczne. W uzasadnieniu spółka powołuje się na art. 90 Prawa upadłościowego i naprawczego. Czy spółka prawidłowo interpretuje art. 90 twierdząc, iż w lokalu tym jest prowadzone przedsiębiorstwo upadłego, a jeżeli tak to czy biorąc pod uwagę niekorzystne dla nas warunki najmu istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu bez uzyskania zgody Rady Wierzycieli?"

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Zgodnie z artykułem, na który powołuje się upadły, w czasie trwania postępowania aż do jego umorzenia lub zawarcia układu albo zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, wierzyciel, bez zgody rady wierzycieli, nie może wypowiedzieć umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego. Układ może ustanowić zakaz wypowiedzenia tych umów do czasu wykonania układu.

Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do umów leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń i gwarancji bankowych oraz akredytyw, jak również umów obejmujących licencje udzielone upadłemu.

Z opisu sytuacji wynika, że upadły raczej słusznie uznał ten lokal za taki, w którym prowadzone jest przedsiębiorstwo upadłego. Nie można wypowiedzieć umowy najmu bez zgody rady wierzycieli. Jednakże gdy rada wierzycieli nie została powołana lub nie podjęła uchwały w terminie wskazanym przez sąd, o zgodę na wypowiedzenie umowy można zwrócić się do sędziego – komisarza. W przeciwnym wypadku pozostaje czekać na zawarcie układu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika