e-prawnik.pl Porady prawne

Układ w upadłości

3 Artykułów


1 Informacji


35 Pytań i odpowiedzi


1 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Sposób ogłoszenia upadłości

  "Żona odziedziczyła po ojcu nieruchomości jak i długi. Sprzedając nieruchomości dalej brakuje pieniędzy ponieważ nie wiedziała, że tyle jest zadłużenia. W jaki sposób można ogłosić się bankrutem?"

  Sposób ogłoszenia upadłości
 • Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku

  "Depozyty bankowe gwarantowane są do 100 tys. euro przez BFG, ale z tego co się orientuję można dochodzić od banku w ramach postępowania upadłościowego roszczeń ponad tą kwotę. W której grupie zaspokajane jest roszczenie deponenta i czy BFG (...)"

  Kolejność zaspokajania roszczeń a upadłość banku
 • Bankructwo banku a kredyt

  "Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo wywiązywała się z zobowiązań, a do końca (...)"

  Bankructwo banku a kredyt
 • Postępowanie układowe z konwersją na udziały

  "W ub. roku otrzymaliśmy informację o otwarciu postępowania układowego naszego dłużnika z konwersją długu na udziały. W tej informacji była wymieniona kwota naszej wierzytelności jak i numer pozycji na liście. Oddaliśmy głos przeciwko takiej (...)"

  Postępowanie układowe z konwersją na udziały
 • Uchylenie bądź zmiana układu

  "Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał spłaty wierzytelności. Czy istnieje jakaś prawna (...)"

  Uchylenie bądź zmiana układu
 • Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

  "Upadły zawarł układ z wierzycielami obejmujący redukcję wierzytelności i rozłożenie jej na raty. Układ został prawomocnie zatwierdzony. W jaki sposób wierzyciel, którego wierzytelność została uznana, może otrzymać tytuł wykonawczy, co (...)"

  Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ