Bankructwo banku a kredyt

Pytanie:

Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo wywiązywała się z zobowiązań, a do końca umowy pozostało jeszcze wiele lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie upadłościowe banku jest uregulowane w sposób szczególny w art. 426 i nast. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz rozdziale XII ustawy Prawo bankowe.

W przypadku baku mamy do czynienia na wstępie z upadłością   z możliwością zawarcia układu. Dopiero gdy nie dojdzie do zawarcia układu, ogłasza się upadłość likwidacyjną.
Zgodnie z art. 434 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu:

 • umowy rachunku bankowego; oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości; 
 • umowy kredytu i pożyczki, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy (pożyczkobiorcy); 
 • umowy poręczenia, gwarancji bankowych i akredytyw, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości bank nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności; 
 • umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, z tym że wydanie przedmiotów i papierów wartościowych powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie. 

Niezależnie więc od tego czy nastąpiłaby układowa czy likwidacyjna upadłość banku, kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

MM

25.11.2011 16:51:3

Re: Bankructwo banku a kredyt

To prawda - zapłaciliśmy za możliwość przeczytania jednego z artykułów ustawy.... a co z komentarzem, szerszym wyjaśnieniem? Drogo wyszło przepisanie kilku zdań z ustawy...

Radek

8.11.2011 19:22:53

Re: Bankructwo banku a kredyt

Zapłaciłem 9 zł i nie otrzymałem właściwie żadnej konkretnej odpowiedzi. Czuje się się oszukany. Możliwe że mam za małe IQ. To że "kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach" to prawie każdy wie bez wykształcenia prawniczego. Ale ja bym chciał wiedzieć kiedy nie "może" i od czego to zależy i czy to się wiąże z zawartą wcześniej z nieistniejącym już bankiem umową o kredyt.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 9.11.2004

  Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • 9.11.2004

  Oprocentowanie kredytów bankowych

  Na podstawie umowy kredytu instytucja kredytowa – najczęściej bank – oddaje do dyspozycji kredytodawcy określoną ilość środków pieniężnych, z przeznaczeniem na cel określony (...)