e-prawnik.pl Porady prawne

Bankructwo banku a kredyt

Pytanie:

Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo wywiązywała się z zobowiązań, a do końca umowy pozostało jeszcze wiele lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bankructwo banku a kredyt

1.10.2008

Postępowanie upadłościowe banku jest uregulowane w sposób szczególny w art. 426 i nast. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz rozdziale XII ustawy Prawo bankowe.

W przypadku baku mamy do czynienia na wstępie z upadłością   z możliwością zawarcia układu. Dopiero gdy nie dojdzie do zawarcia układu, ogłasza się upadłość likwidacyjną.
Zgodnie z art. 434 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu:

  • umowy rachunku bankowego; oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości; 
  • umowy kredytu i pożyczki, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy (pożyczkobiorcy); 
  • umowy poręczenia, gwarancji bankowych i akredytyw, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości bank nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności; 
  • umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, z tym że wydanie przedmiotów i papierów wartościowych powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie. 

Niezależnie więc od tego czy nastąpiłaby układowa czy likwidacyjna upadłość banku, kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Bankructwo banku a kredyt

MM

25.11.2011 16:51:3

Re: Bankructwo banku a kredyt

To prawda - zapłaciliśmy za możliwość przeczytania jednego z artykułów ustawy.... a co z komentarzem, szerszym wyjaśnieniem? Drogo wyszło przepisanie kilku zdań z ustawy...

Re: Bankructwo banku a kredyt

Radek

8.11.2011 19:22:53

Re: Bankructwo banku a kredyt

Zapłaciłem 9 zł i nie otrzymałem właściwie żadnej konkretnej odpowiedzi. Czuje się się oszukany. Możliwe że mam za małe IQ. To że "kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach" to prawie każdy wie bez wykształcenia prawniczego. Ale ja bym chciał wiedzieć kiedy nie "może" i od czego to zależy i czy to się wiąże z zawartą wcześniej z nieistniejącym już bankiem umową o kredyt.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ