Bankructwo banku a kredyt

Pytanie:

"Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo wywiązywała się z zobowiązań, a do końca umowy pozostało jeszcze wiele lat? "

Odpowiedź prawnika: Bankructwo banku a kredyt

Postępowanie upadłościowe banku jest uregulowane w sposób szczególny w art. 426 i nast. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz rozdziale XII ustawy Prawo bankowe.

W przypadku baku mamy do czynienia na wstępie z upadłością   z możliwością zawarcia układu. Dopiero gdy nie dojdzie do zawarcia układu, ogłasza się upadłość likwidacyjną.
Zgodnie z art. 434 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu:

  • umowy rachunku bankowego; oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości; 
  • umowy kredytu i pożyczki, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy (pożyczkobiorcy); 
  • umowy poręczenia, gwarancji bankowych i akredytyw, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości bank nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności; 
  • umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, z tym że wydanie przedmiotów i papierów wartościowych powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie. 

Niezależnie więc od tego czy nastąpiłaby układowa czy likwidacyjna upadłość banku, kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika