Bankructwo banku a kredyt

Pytanie:

"Bank, który udzielił osobie fizycznej kredytu hipotecznego bankrutuje. Czy to oznacza, że umowa kredytowa przestanie obowiązywać, a osoba będzie musiała zwrócić pożyczone środki mimo, że terminowo wywiązywała się z zobowiązań, a do końca umowy pozostało jeszcze wiele lat? "

Odpowiedź prawnika: Bankructwo banku a kredyt

Postępowanie upadłościowe banku jest uregulowane w sposób szczególny w art. 426 i nast. ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz rozdziale XII ustawy Prawo bankowe.

W przypadku baku mamy do czynienia na wstępie z upadłością   z możliwością zawarcia układu. Dopiero gdy nie dojdzie do zawarcia układu, ogłasza się upadłość likwidacyjną.
Zgodnie z art. 434 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem ogłoszenia upadłości ulegają rozwiązaniu:

  • umowy rachunku bankowego; oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości; 
  • umowy kredytu i pożyczki, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości nie nastąpiło oddanie środków pieniężnych do dyspozycji kredytobiorcy (pożyczkobiorcy); 
  • umowy poręczenia, gwarancji bankowych i akredytyw, jeżeli do dnia ogłoszenia upadłości bank nie otrzymał prowizji z tytułu tych czynności; 
  • umowy o udostępnienie skrytek sejfowych oraz umowy przechowania, z tym że wydanie przedmiotów i papierów wartościowych powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z oddającym na przechowanie. 

Niezależnie więc od tego czy nastąpiłaby układowa czy likwidacyjna upadłość banku, kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • MM 2013-11-25 16:51:03

    To prawda - zapłaciliśmy za możliwość przeczytania jednego z artykułów ustawy.... a co z komentarzem, szerszym wyjaśnieniem? Drogo wyszło przepisanie kilku zdań z ustawy...

  • Radek 2013-11-08 19:22:53

    Zapłaciłem 9 zł i nie otrzymałem właściwie żadnej konkretnej odpowiedzi. Czuje się się oszukany. Możliwe że mam za małe IQ. To że "kredytobiorca może spłacać kredyt w ustalonych w umowie ratach" to prawie każdy wie bez wykształcenia prawniczego. Ale ja bym chciał wiedzieć kiedy nie "może" i od czego to zależy i czy to się wiąże z zawartą wcześniej z nieistniejącym już bankiem umową o kredyt.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika