e-prawnik.pl Porady prawne

Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

Pytanie:

Upadły zawarł układ z wierzycielami obejmujący redukcję wierzytelności i rozłożenie jej na raty. Układ został prawomocnie zatwierdzony. W jaki sposób wierzyciel, którego wierzytelność została uznana, może otrzymać tytuł wykonawczy, co się na niego składa, kiedy najwcześniej można uzyskać taki tytuł i z jakimi wiąże się to kosztami?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Tytuł wykonawczy wobec upadłego - układ

5.6.2008

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu tytuł egzekucyjny przeciwko upadłemu stanowi wyciąg z listy wierzytelności, łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ (art. 296 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; dalej: PrUpadłNaprU). Wyciąg z listy wierzytelności i wypis prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ sąd wydaje na wniosek wierzyciela. Z wnioskiem o jego wydanie można wystąpić po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ. Nie oznacza to jednak, że będzie Pan mógł od razu z tego tytułu wykonawczego skorzystać. Egzekucję na podstawie takiego tytułu wykonawczego będzie Pan mógł wszcząć dopiero wtedy, gdyby upadły nie wykonywał obowiązków określonych układem. Jeżeli natomiast skierowałby Pan wniosek o wszczęcie egzekucji przed ustalonym w układzie terminem wykonania obowiązków określonych układem, wniosek taki nie powinien być uwzględniony.

Co do kosztów sądowych to, zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym (art. 71), nie pobiera się opłaty za nadanie klauzuli wykonalności w tym przypadku. Od wniosku od wydanie tego tytułu egzekucyjnego ze stwierdzeniem wykonalności pobiera się natomiast opłatę kancelaryjną w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Można rozważyć złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności już w tym momencie na wypadek, gdyby upadły jednak nie wykonywał swoich zobowiązań. Pozwoli to Panu na szybkie wszczęcie egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ