Skarga na czynności nadzorcy sądowego

Pytanie:

Zarząd spółki wnioskującej o ogłoszenie upadłości z możliwością układu złożył na nadzorcę sądowego skargę ponad 2 miesiące temu. Sąd skargi nie rozpatrzył (a przynajmniej zarząd nie otrzymał żadnego postanowienia w tej sprawie). Jakie w takiej sytuacji zarząd ma możliwości wyegzekwowania postanowienia przez sąd, czy może złożyć skargę na bezczynność sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 170 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego sędzia-komisarz odwołuje nadzorcę sądowego, jeżeli nie pełni on należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszkody nie może ich pełnić. Postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu nadzorcy sądowego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków wymaga uzasadnienia. Sędzia-komisarz może odwołać nadzorcę sądowego także na wniosek rady wierzycieli lub członka rady wierzycieli.

Upadły dłużnik i jego zarząd ma możliwość złożenia takiego żądania, lecz do sędziego-komisarza a nie do Sądu. Sędzia komisarz odwołuje nadzorcę, jeżeli nie pełni on należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszkody nie może ich pełnić. Zatem sędzia-komisarz musi najpierw zbadać, czy istnieją te przesłanki. Wniesiona przez zarząd spółki skarga jest tylko sygnałem dla sędziego-komisarza do zbadania czy nie ma podstaw do odwołania nadzorcy sądowego. Zawsze można także zwrócić się z pytaniem o stan sprawy do sekretariatu sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: