Obowiązki syndyka

Pytanie:

Jaką formą prawną można zmobilizować syndyka masy upadłości pracodawcy, aby wypłacił należne wynagrodzenie. Czy zobowiązuje go do tego wezwanie do zapłaty czy też sprawa powinna być skierowana do sądu - czy to będzie sąd pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sędzia-komisarz odwołuje syndyka, jeżeli nie pełnią należycie swoich obowiązków lub z powodu przeszkody nie mogą ich pełnić. Postanowienie sędziego-komisarza o odwołaniu syndyka z powodu nienależytego pełnienia obowiązków wymaga uzasadnienia. Sędzia-komisarz odwołuje syndyka na ich wniosek; może ich odwołać także na wniosek rady wierzycieli lub członka rady wierzycieli.

W tych zatem przypadkach właściwym jest do rozpoznania ewentualnej skargi sędzia komisarz jako organ nadzoru nad działalnością syndyka.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Małgorzata

10.2.2015 22:2:45

Jak mam odyzkać pieniądze

Witam Pracowałam w firmie którą przejął syndyk. Firma jest mi dłuzna za 17 dni pracy oraz nie wykorzystany urlop gdy wysłałam wniosek o wypłacenie mi zaległych pieniędzy otrzymałam taką odpowiedź : UPRZEJMIE INFORMUJĘ ,ŻE FIRMA NA DZIEŃ DZISIEJSZY MA WYZNACZONEGO NADZORE SĄDOWGO W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM WYNAGRODZENIE PANI JES CHRONIONE ZGODNIE Z KP WEJDZIE DO MASY UPADŁOŚCIOWEJ WYNAGRODZENIE BĘDZIE PŁACONE PRZEZ SYNYKA Z GWARANTOWANEGO FUNDUSZU PRACY. Czekam już 3 miesiące i żadnej odpowiedzi co mogę zrobić w tej sytuacji ? Pozdrawiam


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: