Wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami

Pytanie:

Czy można dokonać wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przed upływem 5-letniej kadencji obecnych członków rady na wniosek akcjonariusza, który posiada 33% akcji? Jaki będzie stan prawny takiej uchwały, jeśli nie odwołano jeszcze poprzedniej rady nadzorczej wybranej w trybie zwykłym (bez głosowanie grupami)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Co do zasady, członek rady nadzorczej spółki akcyjnej może być odwołany z tego stanowiska przez walne zgromadzenie albo inny podmiot wskazany w statucie. Nie wszyscy członkowie rady muszą być odwołani przez ten sam podmiot - jeżeli statut lub przepis szczególny nie stanowi inaczej, do odwołania członka rady nadzorczej upoważniony jest ten sam podmiot, który powołuje go do składu rady, działając w tym samym trybie. Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej może być skutkiem innych jeszcze zdarzeń prawnych, przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. Mowa tutaj w szczególności o sytuacji opisanej w art. 385 par. 3, 4 i 8 ksh. Mianowicie wybór członków rady nadzorczej przez walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami powoduje, że z chwilą dokonania w ten sposób wyboru co najmniej jednego członka rady wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych jej członków, z wyjątkiem członków powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Innymi słowy, tylko w opisanej wyżej sytuacji możliwy będzie wybór nowych członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej przed upływem kadencji "starego" składu rady bez odrębnej uchwały o odwołaniu poprzedniego składu rady nadzorczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.6.2008

  Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

  Fundamentalną zasadą funkcjonowania spółki akcyjnej jest zasada rządów większości nad mniejszością czyli dominacja akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące znaczną część kapitału (...)

 • 4.12.2013

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka (...)

 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

 • 28.6.2011

  Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

  Zarząd, jako organ zarządzający spółką akcyjną nie może pozostać bez kontroli wspólników. Ponieważ skala czynności dokonywanych przez zarząd, a także liczba akcjonariuszy nie pozwala na (...)

 • 10.10.2017

  Jak będzie funkcjonowało przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”?

  Celem ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” jest zaktualizowanie podstaw prawnych działania Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".