e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka akcyjna

49 Artykułów


9 Informacji


198 Pytań i odpowiedzi


9 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Forma umowy zbycia akcji spółki akcyjnej

  "Czy do sprzedaży akcji (akurat w tym przypadku chodzi o ok. 34 % w kapitale zakładowym) wymagana jest szczególna forma umowy, czy wystarczy umowa pisemna?"

  Forma umowy zbycia akcji spółki akcyjnej
 • Jak często muszą odbywać się posiedzenia Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej

  "RN spółki akcyjnej X, zgodnie z obowiązującym ją obecnie regulaminem RN, zbiera się minimum 1 raz na kwartał (tj min. 4 razy w roku). Statut spółki akcyjnej i pozostałe wewnętrzne regulaminy nie regulują tej kwestii. Czy RN może zmienić (...)"

  Jak często muszą odbywać się posiedzenia Rady Nadzorczej w Spółce Akcyjnej
 • Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

  "Firma X działa jako Spółka Akcyjna, w której jednym z organów jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem Rady Nadzorczej, Rada zbiera się co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Czy Rada Nadzorcza może zebrać się (...)"

  Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej
 • Składki członka organu spółki

  "Czy pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ubezpieczeniowych?"

  Składki członka organu spółki
 • Udzielanie głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy

  "W zebraniu Walnym Spółki Akcyjnej mogą uczestniczyć głównie akcjonariusze i osoby dopuszczone przez Walne Zgromadzenie. Na zebraniu pojawiają się jednak osoby z obsługi technicznej ale również doradcy, którzy wypowiadają się na temat omawianych (...)"

  Udzielanie głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy
 • Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

  "Moja żona jest akcjonariuszem Spółki Akcyjnej. Ja, z uwagi na swoje doświadczenie i wiedzę, za zgodą Zarządu, uczestniczę we wszystkich zebraniach Zarządu w charakterze doradcy. Za pracę nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Czy uczestniczyć (...)"

  Uczestniczenie w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy