Pełnomocnictwo członka rady nadzorczej

Pytanie:

Czy członek rady nadzorczej w spółce akcyjnej może udzielić pełnomocnictwa, na zasadach ogólnych, do reprezentowania, tzn. sprawowania kontroli spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą jest, iż w spółce akcyjnej funkcje członków rady nadzorczej winny być pełnione osobiście. Nie jest więc dopuszczalne ustanawianie zastępców członków rady, nie istnieją też pełnomocnicy członków rady nadzorczej lub samej rady. Za takim poglądem w piśmiennictwie opowiada się m.in. prof. J.A. Strzępka. Możliwe jest jednakowoż wykonywanie określonych zadań członka rady nadzorczej w odstępstwie od zasady osobistego charakteru członkostwa w tym organie spółki akcyjnej. O takiej sytuacji mówi art. 388 par. 2 kodeksu spółek handlowych, mający charakter przepisu szczególnego. Stanowi on, iż statut może przewidywać, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Nie dotyczy to jednak wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Pełnomocnictwo nie może być udzielone osobom trzecim, tj. spoza członków rady nadzorczej. Jak zatem widać, decydujące znaczenie ma tutaj treść statutu spółki akcyjnej. Pełnomocnictwo musi natomiast mieścić się w zakresie przedmiotowym określonym w powołanym wyżej art. 388 kodeksu spółek handlowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2017

  Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

 • 29.3.2018

  Zmiany w zarządzaniu mieniem państwowym

  Nowa ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie (...)

 • 4.12.2013

  Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej

  Rada nadzorcza jest organem kontroli. Co do zasady, odrębny organ kontrolny charakterystyczny jest dla spółek kapitałowych. W spółkach osobowych do której zaliczana jest spółka (...)

 • 27.7.2016

  Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników (...)

 • 16.6.2008

  Prawa akcjonariuszy mniejszościowych w spółce akcyjnej

  Fundamentalną zasadą funkcjonowania spółki akcyjnej jest zasada rządów większości nad mniejszością czyli dominacja akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące znaczną część kapitału (...)