Wykreślenie członka rady nadzorczej - formularze

Pytanie:

"Na jakim formularzu należy zgłosić do KRS wykreślenie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej oraz jaki jest tego koszt? Rezygnacja wpłynęła w czerwcu - jaki jest zatem ostateczny termin poinformowania urzędu?"

Odpowiedź prawnika: Wykreślenie członka rady nadzorczej - formularze

W celu wykreślenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej należy złożyć następujące formularze:

  • KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna

  • KRS ZK - Załącznik do wniosku o zmianę danych w  Krajowym Rejestrze Sądowym (ZMIANA – ORGANY PODMIOTU / WSPÓLNICY UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI)

Opłaty związane z postępowaniem rejestrowym należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek w wysokości 400 zł - wpis stały od wniosku oraz 250 zł - opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym związane z wpisem do rejestru, którą wnosi się razem z opłatą za wpis.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Jednakże opóźnienie w złożeniu wniosku nie pociąga w istocie za sobą sankcji bowiem zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy w razie stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Dopiero w razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych.Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika