Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej

Pytanie:

"W jakiej postaci może nastąpić wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej?"

Odpowiedź prawnika: Wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za nabyte akcje spółki akcyjnej

Wkład pieniężny - może przybrać postać gotówkową lub bezgotówkową (wpłata na konto, polecenie przelewu, przekaz), wyrażony jest w walucie polskiej. Nie jest wkładem pieniężnym weksel. Wpłaty na akcje następują bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, na rachunek spółki w organizacji. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny zostać opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w 1/4 ich wartości nominalnej. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli wartość emisyjna akcji jest wyższa, to nadwyżka (premia emisyjna) powinna być opłacona w całości przed zarejestrowaniem i wpłacona na kapitał zapasowy. Terminy i wysokość wpłat na akcje po zarejestrowaniu spółki akcyjnej określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenia może także upoważnić zarząd do określenia terminów tych wpłat. Wpłaty powinny być dokonywane przez akcjonariuszy równomiernie na wszystkie akcje.

W zależności od rodzaju akcji obejmowanych za wkłady pieniężne inny jest reżim dotyczący wydania akcji po zarejestrowaniu spółki w przypadku ich niepełnego opłacenia. Akcje imienne mogą być wydane przed pełną wpłatą. Akcje na okaziciela, nie w pełni opłacone, nie mogą być wydane i do tego czasu zastępują je tzw. imienne świadectwa tymczasowe.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika