Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

Pytanie:

"Firma X działa jako Spółka Akcyjna, w której jednym z organów jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem Rady Nadzorczej, Rada zbiera się co najmniej 4 razy w roku (raz na kwartał). Czy Rada Nadzorcza może zebrać się na posiedzeniu i nie podejmować uchwał?"

Odpowiedź prawnika: Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki akcyjnej

Z art. 382 par.1  ksh rada nadzorcza w spółce akcyjnej sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Podstawowym przejawem działania rady nadzorczej jest podejmowanie przez nią uchwał (art. 390 ksh). W zasadzie może się zdarzyć posiedzenie rady nadzorczej, na którym nie będą podejmowane żadne uchwały, jednak należy pamiętać o szczególnym obowiązku rady nadzorczej. W art. 382 § 3 ksh został utrzymany podstawowy obowiązek rady nadzorczej polegający na badaniu rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności spółki. 

 

W ciągu roku musi się odbyć takie posiedzenie rady nadzorczej, na którym zostaną podjęte uchwały odnośnie oceny sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania z działalności zarządu. Owa ocena musi być następnie przekazana walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy celem podjęcia uchwał w sprawie ich zatwierdzenia (takie zgromadzenie akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego). 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika