e-prawnik.pl Porady prawne

Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

Pytanie:

W X Spółce Akcyjnej, Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy wewnętrzne i przepisy zewnętrzne - ustawy, kodeksy, rozporządzania. Przepisy wewnętrzne są nam dobrze znane, pod względem praw i obowiązków, a ostateczne zapisy w nich dotyczą kwestii Komisji Skrutacyjnej. Dlatego zależy nam na weryfikacji naszego pytania w świetle przepisów zewnętrznych, do których stosować mają się wszystkie spółki akcyjne działające na rynku. Czy w świetle przepisów zewnętrznych istnieje konieczność powoływania Komisji Skrutacyjnej, czy też obrady Walnego Zgromadzenia mogą odbywać się bez udziału takiej komisji; z kolei jeśli powołanie Komisji Skrutacyjnej jest obligatoryjne, w związku z postanowieniami przepisów zewnętrznych, to jaki jest maksymalny próg osób, kiedy zachodzi konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Komisja Strukturacyjna w świetle ustaw i rozporządzeń

23.7.2012

Spółka akcyjna jest osobą prawną. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy. Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organami spółki akcyjnej jest zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie. W obowiązującym porządku prawnym nie funkcjonuje twór jakim jest komisja skrutacyjna. Oznacza to, że obrady walnego zgromadzenia mogą odbywać się bez udziału takiej komisji. Nie ma również obowiązku jej powołania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ