Ogłoszenie upadłości a nakaz zapłaty

Pytanie:

"Czy można wobec danego dłużnika wnioskować o ogłoszenie jego upadłości a jednocześnie złożyć przeciw niemu pozew o wydanie nakazu zapłaty?"

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie upadłości a nakaz zapłaty

Nie ma przeszkód, aby takich czynności dokonać jednocześnie. Należy jednak pamiętać o uregulowaniach ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z artykułem 140 tego aktu z dniem ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu postępowania zabezpieczające i egzekucyjne - zarówno sądowe, jak i administracyjne - prowadzone przeciwko upadłemu w celu zaspokojenia należności, które z mocy prawa są objęte układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Sumy uzyskane w zawieszonych postępowaniach organ egzekucyjny z urzędu przekazuje do masy upadłości. Sędzia-komisarz może uchylić dokonane zajęcia lub zabezpieczenia, z wyjątkiem ustanowionych w postępowaniu zabezpieczającym hipotek przymusowych i hipotek morskich, jeżeli jest to niezbędne dla prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego albo z innych ważnych przyczyn. Jeżeli w okresie od dnia ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w ramach prowadzonych postępowań zabezpieczających albo egzekucji wypłacono już wierzycielom sumy uzyskane w egzekucji lub postępowaniu zabezpieczającym, otrzymane należności zalicza się na poczet należności określonych układem, a w razie zmiany orzeczenia na ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego, zalicza się na poczet sum uzyskanych z podziału funduszów masy upadłości.

Inaczej zostało to uregulowane w przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Zgodnie z artykułem 145 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze postępowanie sądowe lub administracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność lub inne należności, które podlegają zaspokojeniu z masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi, jednak tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelności te po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostały umieszczone na liście wierzytelności.
Zatem z powyższego wynika, iż tym postępowaniem, które powinno poprzedzać skierowanie sprawy przeciwko syndykowi, jest zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Po uprawomocnieniu się postanowienia sędziego-komisarza o odmowie uznania wierzytelności, wierzyciel może podjąć postępowanie przeciwko syndykowi o wierzytelność lub inne należności.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • michał 2014-01-12 12:54:49

    witam jestem wierzycielem obawiam się że majątku mojego dłużnika nie wystarczy dla wszystkich mam nakaz zapłaty pożyczyłem mu pieniądze czy odzyskam chodż trochę ? była to umowa sporządzona przed notariuszem dziękuje pozdrawiam


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika