e-prawnik.pl Porady prawne

Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia

Pytanie:

W jednej z odpowiedzi napisali Państwo m.in.: "Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia." Czy tytułem zabezpieczenia jest tylko nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy również w postępowaniu upominawczym? Chodzi mi o to, czy dysponując nieprawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym (a nie nakazowym) mogę skutecznie złożyć bezpośrednio do komornika (wraz z tym nakazem) wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia

 Powołana w pytaniu reguła odnosi się tylko i wyłącznie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Niestety, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym nie stanowi tytułu zabezpieczenia równoważnego z zarządzeniem tymczasowym wydawanym przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym. Taki przymiot posiada zaś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Okoliczność, że nakaz ten stanowi tytuł zabezpieczenia, stanowi charakterystyczną cechę, która odróżnia ten typ nakazu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Natomiast, by uzyskać zabezpieczenie w postępowaniu upominawczym można złożyć do sądu wniosek o wydanie tymczasowego zarządzenia w przedmiocie zabezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ