Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia

Pytanie:

W jednej z odpowiedzi napisali Państwo m.in.: "Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia." Czy tytułem zabezpieczenia jest tylko nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, czy również w postępowaniu upominawczym? Chodzi mi o to, czy dysponując nieprawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym (a nie nakazowym) mogę skutecznie złożyć bezpośrednio do komornika (wraz z tym nakazem) wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Powołana w pytaniu reguła odnosi się tylko i wyłącznie do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Niestety, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym nie stanowi tytułu zabezpieczenia równoważnego z zarządzeniem tymczasowym wydawanym przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym. Taki przymiot posiada zaś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Okoliczność, że nakaz ten stanowi tytuł zabezpieczenia, stanowi charakterystyczną cechę, która odróżnia ten typ nakazu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Natomiast, by uzyskać zabezpieczenie w postępowaniu upominawczym można złożyć do sądu wniosek o wydanie tymczasowego zarządzenia w przedmiocie zabezpieczenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 28.7.2015

  Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

  Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)