e-prawnik.pl Porady prawne

Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

Pytanie:

Czy organ administracyjny może nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy przepisy Prawa budowlanego wymagają dla rozpoczęcia robót budowlanych jedynie zgłoszenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

10.2.2012

Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 Prawa budowlanego, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ