Niezgodne z prawem zatrzymanie

Pytanie:

Jak mogę bronić się przed zabraniem przez policję, jak mogę dowieść swojej niewinności? Dlaczego policjanci wierzą osobie wzywającej policję, jeśli nie mają żadnych dowodów ani świadków? Jak udowodnić, że to tylko pomówienia i zła wola mojej żony oraz fałszywe oskarżenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Policjanci mają prawo dokonać zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego, ale mogą także dokonać zatrzymania osób na podstawie ustawy o Policji. Otóż Policja ma prawo zatrzymać osoby, które stwarzają w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Zgodnie natomiast z kodeksem postępowania karnego policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości.

Osoba zatrzymana ma prawo do kontaktu z adwokatem. Może też złożyć zażalenie do sądu, w którym może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania. Policja nie jest organem, który bada niewinność osoby zatrzymywanej. Każdy nawet zatrzymany jest z zasady niewinny dopóki nie zostanie mu udowodniona wina. Winę powinien udowodnić prokurator a orzeka o popełnieniu sąd. Przed sądem może Pan dowodzić swojej niewinności a nie przez policją. W zasadzie skoro istnieje domniemanie niewinności oskarżony nie musi dowodzić swojej niewinności, lecz to wina powinna być mu udowodniona. Pamiętać należy, że do zatrzymania nie dojdzie, gdy nie zostały spełnione wyżej wymienione podstawy. Jeśli jednak Policja dokonałaby zatrzymania niezgodnie z prawem (na co nie ma w zasadzie wpływu), to można złożyć zażalenie na takie zatrzymanie. W razie uznania, że zatrzymanie było niezasadne będzie miała Pan prawo do odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie. Nękanie ze strony policji może stanowić przestępstwo tych funkcjonariuszy i stanowić podstawę do postępowania dyscyplinarnego.

W postępowanie przed sądem udowodnienie, że działanie żony jest tylko pomówieniem może nastąpić za pomocą wszystkich dostępnych środków dowodowych. Mogą nimi być własne wyjaśnienia, zeznania świadków i wszelkie inne dowody, które wskazują na Pana niewinność lub kłamliwość strony przeciwnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: