e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązek posiadania śmietnika

Pytanie:

Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego grozi jakaś kara?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązek posiadania śmietnika

8.3.2002

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymywania porządku i czystości w obrębie nieruchomości określone są w ustawie o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach. Gmina w zakresie wspomnianej ustawy wydaje stosowne uchwały zmierzające do realizowania powyższych obowiązków. Zgodnie z cytowaną ustawą na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek między innymi wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpad komunalnych, utrzymywania tych urządzeń w należytym stanie. Właściciel nieruchomości winien udokumentować fakt korzystania z usług firm z zakresu usuwania opadów (umowa) i to takich, która będą dysponować zezwoleniem na świadczenie tego typu usług. W przypadku braku tego typu dokumentu właściciel winien korzystać z usług komunalnych gminy. Brak wykonywania wspomnianych obowiązków, w tym posiadania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów (pojemniki na śmieci) jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Ustawa nie czyni wyjątku w przypadku gospodarstw rolnych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Obowiązek posiadania śmietnika

ewew

12.10.2011 16:33:2

Re: Obowiązek posiadania śmietnika

masaakra

Re: Obowiązek posiadania śmietnika

Phantolli

7.1.2010 11:51:26

Re: Obowiązek posiadania śmietnika

W mojej gminie od nie dawna stoją pojemniki przeznaczeni na segregowany śmieci. Cały moje odpadki tam zostawię przez co mój pojemnik na śmieci jest pusty i mi już nie potrzebny. Jak wygląda prawo teraz? Czy mimo to, że uda mi się segregować moje odpadki całkowicie, obowiązuje nakaz posiadania pojemnika i umowę z odpowiednią firmą wywożący śmieci?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ