Obowiązek posiadania śmietnika

Pytanie:

Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego grozi jakaś kara?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymywania porządku i czystości w obrębie nieruchomości określone są w ustawie o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach. Gmina w zakresie wspomnianej ustawy wydaje stosowne uchwały zmierzające do realizowania powyższych obowiązków. Zgodnie z cytowaną ustawą na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek między innymi wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpad komunalnych, utrzymywania tych urządzeń w należytym stanie. Właściciel nieruchomości winien udokumentować fakt korzystania z usług firm z zakresu usuwania opadów (umowa) i to takich, która będą dysponować zezwoleniem na świadczenie tego typu usług. W przypadku braku tego typu dokumentu właściciel winien korzystać z usług komunalnych gminy. Brak wykonywania wspomnianych obowiązków, w tym posiadania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów (pojemniki na śmieci) jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Ustawa nie czyni wyjątku w przypadku gospodarstw rolnych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ewew

12.10.2011 16:33:2

Re: Obowiązek posiadania śmietnika

masaakra

Phantolli

7.1.2010 11:51:26

Re: Obowiązek posiadania śmietnika

W mojej gminie od nie dawna stoją pojemniki przeznaczeni na segregowany śmieci. Cały moje odpadki tam zostawię przez co mój pojemnik na śmieci jest pusty i mi już nie potrzebny. Jak wygląda prawo teraz? Czy mimo to, że uda mi się segregować moje odpadki całkowicie, obowiązuje nakaz posiadania pojemnika i umowę z odpowiednią firmą wywożący śmieci?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Opłata od posiadania psów

  Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się wówczas od osób fizycznych posiadających psy.

 • Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • Większa ochrona marynarzy

  Nowelizacja ustawy o pracy na morzu zawiera np. rozwiązania, które zapewnią marynarzom ochronę ubezpieczeniową na wypadek porzucenia, śmierci lub uszkodzenia ciała. W konsekwencji wprowadza (...)

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • Wkrótce mobilne kontrole drogowe

  W projekcie wprowadzono możliwość przeprowadzania szczegółowych drogowych kontroli technicznych w mobilnych stacjach kontroli drogowej i w wyznaczonych punktach przeprowadzania kontroli drogowych. Proponowana (...)

NA SKÓTY