Obowiązki pośrednika turystycznego

Pytanie:

"Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, które wybierają się na wczasy z różnymi polskimi touroperatorami i bezpośrednio bez ich pośrednictwa zakupią takie wycieczki jeszcze przed wyjazdem z Polski. Zgodnie z ustawą o turystyce, ponieważ niektóre z imprez zawierają w sobie nocleg, są więc zgodnie z powyższą ustawą imprezą turystyczną. Pośrednik turystyczny powinien przedstawić dowód zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych, w formie: gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczeniowej. Jednocześnie klienci ci są już objęci podobną gwarancją, a to z powodu tego, że przylatują do Egiptu z polskimi touroperatorami. Czy w takim przypadku w/w dowód zapewnienia pokrycia kosztów jest wymagany?"

Odpowiedź prawnika: Obowiązki pośrednika turystycznego

Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”. Działalnością regulowaną, nie jest działalność gospodarcza agentów turystycznych, polegająca na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Organizatorem turystyki jest przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną. Pośrednikiem turystycznym jest przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych. Agentem turystycznym jest przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych jest obowiązany między innymi zawrzeć:

- w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Jeśli działałby Pan jako agent turystyczny, to nie miałby Pan obowiązku zapewnienia takich warunków jak wskazane wyżej. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że nie będzie Pan takim agentem. Wynika z tego, że każdy z organizatorów oraz pośredników powinien taką gwarancję zawrzeć.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika