Obowiązkowy przegląd techniczny kasy

Pytanie:

Chcę dokonać przeglądu kasy fiskalnej, ostatni przegląd miałem zrobiony 23 kwietnia 2005, zgodnie z przepisami przeglądy należy wykonywać co 12 miesięcy. Dzień 23 kwietnia 2006 to jest niedziela która jest dniem wolnym, natomiast serwis chciałbym wezwać 26 kwietnia 2006. Czy to oznacza, że jeśli ostatni przegląd był wykonany np. 23 kwietnia 2005 roku, to następny powinien być wykonany ściśle co do dnia, czyli 23 kwietnia 2006 roku ? Czy też będzie zgodne z prawem, gdy przegląd ten będzie wykonany w tym samym miesiącu następnego roku, czyli w naszym przypadku w dowolnym dniu kwietnia 2006 roku ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Szczegółowe informacje na temat przeglądu technicznego kasy zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 948)

Zgodnie z § 1 pkt 19 rozporządzenia serwis kasy rejestrującej obejmuje czynności: fiskalizacji kasy jej naprawę i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia. Dokonują ich autoryzowane serwisy.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis. Termin ten jest określony dokładnie i wynosi 12 miesięcy od dnia ostatniego przeglądu. Przykładowo, jeżeli przegląd był wykonany 23 kwietnia 2005 r. to nie można go wykonać ponownie 26 kwietnia 2006 r., ponieważ termin ten przypada po okresie 12 miesięcy od dnia ostatniego przeglądu.

W przepisach rozporządzenia nie ma więcej informacji na temat obowiązkowego przeglądu kasy poza wyżej wskazanymi, innymi słowy brak jest uregulowań, co do sytuacji szczególnej, kiedy to data dokonania obowiązkowego przeglądu przypada w dniu wolnym od pracy. Należy, więc przyjąć brzmienie przepisów dosłownie, i w sytuacji, gdy nie możliwe jest dokonanie przeglądu w wymaganym terminie, to obowiązkowy przegląd najlepiej jest wykonać w terminie wcześniejszym np. 22 kwietnia br. Warto zatem zgłosić kasy do przeglądu odpowiednio wcześniej. Wykonujący serwis obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje bowiem na zlecenie podatnika. To obowiązkiem podatnika jest więc dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów.

Serwisant jest zobowiązany do dokonania obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej (zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia z 4 lipca 2002 r. Po dokonaniu tych czynności serwisant powinien wpisać wynik przeglądu wraz z ewentualnymi zaleceniami dla użytkownika do książki kasy rejestrującej (wpis ten powinien obejmować datę dokonania przeglądu). Obowiązek dopilnowania terminowego przeglądu kasy spoczywa wyłącznie na użytkowaniu tej kasy. Jeżeli podatnik nie wywiąże się z tego obowiązku wówczas naraża się na konsekwencje finansowe określone przez ustawodawcę w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. A mianowicie, podatnicy zobowiązani są do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot, jakie wydali na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną ich używania, 
 • zaprzestaną działalności, 
 • nastąpi otwarcie likwidacji, 
 • zostanie ogłoszona upadłość, 
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, 
 • nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Przepisy powyższego rozporządzenia nie regulują jednak sprawy wynagrodzenia służb serwisowych. Służby serwisowe opłatę za powyższe usługi przeważnie kalkulują w oparciu o liczbę przepracowanych godzin przez serwisanta przy dokonywaniu przeglądu i koszty dojazdu do miejsca użytkowania kasy. Cena za usługi serwisowe jest zatem umowna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)

 • 5.4.2018

  Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • 25.8.2014

  e-handel - co z kasą fiskalną?

  Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając (...)

 • 1.2.2018

  Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów z ubiegłych lat

  Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informacje dotyczące opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego. Opłata zarówno za przedmiot obowiązkowy, jak też dodatkowy, zarówno (...)

 • 8.11.2017

  Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

  Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)