Odbiór techniczny domku letniskowego

Pytanie:

"Na czym polega w świetle przepisów odbiór techniczny domku letniskowego? Tzn. jakie zagrożenia wiążą się z zakupem domku postawionego kilka lat wcześniej, ale bez odbioru technicznego?"

Odpowiedź prawnika: Odbiór techniczny domku letniskowego

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji. Co do zasady nie jest zatem konieczny odbiór techniczny budynku ani uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie (po uprzednim odbiorze technicznym) może mieć jednak miejsce w wypadku, jeżeli właściwy organ: 1) nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub 2) stwierdził, że zgłoszony przez inwestora obiekt budowlany został wykonany z naruszeniem warunków, określonych w pozwoleniu na budowę lub 3) wydał decyzję nakazującą dokonanie określonych czynności, zmian lub przeróbek. Obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie jest nałożony na inwestora. Jeżeli obowiązek ten nie został jednak dokonany, to należy uznać, że przejdzie on na nabywcę budynku, gdyż proces budowlany trwa nadal. Pamiętać przy tym należy, iż ten kto użytkuje obiekt budowlany bez uzyskania wymaganego pozwolenia podlega karze grzywny. Sam odbiór techniczny polega na kontroli przez uprawnione podmioty czy wybudowany obiekt zachowuje wszelkie wymogi ustalone w pozwoleniu na budowę.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ewa 2018-07-19 11:36:40

    Witam serdecznie jak napisac miedzy mną a wykonawcą odbiór gotowego domku letniskowego jak i równieżdokonac adnotacji umowy gwarancyjnej???


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika