e-prawnik.pl Porady prawne

Odległość pomiędzy rurami na ulicy

Pytanie:

Jakie przepisy regulują odległość pomiędzy rurą gazową, kanalizacyjną i wodociągową w ulicy? Czy nie można ich usytuować na szerokości 7,5 metra?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odległość pomiędzy rurami na ulicy

9.12.2005

Gazociągi należy budować na terenach zaliczanych do pierwszej i drugiej klasy lokalizacji.  Tereny o zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kołowym, rozwiniętej infrastrukturze podziemnej - takie jak sieci wodociągowe, cieplne i kanalizacyjne, przewody energetyczne i telekomunikacyjne - oraz ulice, drogi i tereny górnicze zalicza się do pierwszej klasy lokalizacji.  Inne tereny, nie wymienione powyżej, zalicza się do drugiej klasy lokalizacji.  Operator sieci gazowej dokonuje ustalenia klasy lokalizacji gazociągu na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Odległość pomiędzy powierzchnią zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm, a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach - nie mniej niż 20 cm, jeżeli gazociąg układany jest w pierwszej klasie lokalizacji równolegle do podziemnego uzbrojenia.  

Przy układaniu gazociągów w drugiej klasie lokalizacji równolegle do istniejącego gazociągu, odległość pomiędzy powierzchniami zewnętrznymi gazociągów o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem „DN”:  

  1. do DN 150 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 1,00 m,  
  2. powyżej DN 150 do DN 400 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 1,50 m,  
  3. powyżej DN 400 do DN 600 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 2,00 m,  
  4. powyżej DN 600 do DN 900 włącznie - nie powinna być mniejsza niż 3,00 m,  
  5. powyżej DN 900 - nie powinna być mniejsza niż 3,50 m.   

Są to jedyne przepisy, które określają jakiekolwiek odległości między gazociągami. Pozostałe odległości są już regulowane poprzez pozaprawne zasady techniki budowlanej i Polskie Normy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Odległość pomiędzy rurami na ulicy

mim

14.6.2016 8:55:30

Re: Odległość pomiędzy rurami na ulicy

To była odpowiedź podobna do odpowiedzi matematyka - ścisła, prawdziwa i ... kompletnie bezużyteczna :) Robią mi właśnie przyłącze do kanalizacji i twierdzą, że wodociąg musi być metr od gazociągu. Inny hydraulik mówił, że musi być 1/2 metra. A na mojej działce zakopali rurę wodną obok gazowej - przynajmniej tak wychodzi z posadzki !?

Re: Odległość pomiędzy rurami na ulicy

Marian

24.10.2011 12:12:5

Re: Odległość pomiędzy rurami na ulicy

Przy usytuowaniu w II klasie lokalizacji podano odległość np. 1 m od gazociągu do gazociągu, a przecież zainteresowany pytał o podanie odległości od gazociągu do przewodów uzbrojenia podziemnego [wodociągu i kanalizacji]. Czy tutaj nie ma pomyłki ?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ