Odpowiedzialność dłużnika osobistego na gruncie kodeksu cywilnego

Pytanie:

Jak wygląda odpowiedzialność dłużnika osobistego w świetle kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dłużnik osobisty ponosi odpowiedzialność względem wierzyciela całym swoim majątkiem, posiadanym przez niego w chwili prowadzenia egzekucji. Przykładowo, kredytobiorca (podmiot zobowiązany do zwrotu otrzymanej od banku sumy pieniędzy) jest dłużnikiem osobistym Banku, zatem odpowiada względem Banku, z tytułu umowy kredytu, całym swoim majątkiem. Jego odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do zobowiązania głównego (sumy kredytu), ale obejmuje również wszelkie należności uboczne, związane z zobowiązaniem głównym.

Zatem jako dłużnik osobisty, kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za całe zobowiązanie (łącznie z odsetkami za opóźnienie) i z tego względu Bank może prowadzić przeciwko kredytobiorcy egzekucję z całego jego majątku.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY