Odrzucenie spadku a wierzyciele spadkodawcy

Pytanie:

Niedawno umarł mój ojciec i pozostawił długi. Co jest lepsze dla mnie, odrzucić spadek po ojcu czy przyjąć z spadek z dobrodziejstwem inwentarza? Słyszałem, że w przypadku odrzucenia spadku, wierzyciele ojca mogą mnie pozwać do sądu, że celowo odrzuciłem spadek, aby uniemożliwić im dochodzenie swoich roszczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odpowiedź będzie zależna od tego, jaki majątek pozostawił po sobie Pana ojciec i jak wysokie jest zadłużenie. Jeśli zadłużenie jest równe bądź wyższe niż pozostawiony majątek, najkorzystniej będzie odrzucić spadek.

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny:

 Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Jeżeli jest Panu wiadomo, iż pasywa (długi) wchodzące w skład masy spadkowej przewyższają wchodzące w nią aktywa (posiadany majątek), rzeczywiście lepszym rozwiązaniem będzie odrzucenie spadku.

Otóż w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza będzie Pan za długi ojca odpowiadał, tyle że do wysokości wartości przyjętego spadku. Oznaczać to będzie, że może Pan odpowiadać nawet swoimi, osobistymi przedmiotami majątkowymi do wysokości wartości spadku.  

 Wiązać się to będzie również z formalnościami takimi jak spis inwentarza. Odrzucenie spadku pozwoli uniknąć tego typu niedogodności.

Przepis o którym Pan wspomina, to zapewne przepis art. 1024 par.1 k.c.: jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Przepis ten znajduje jednakże zastosowanie w stosunku do wierzycieli spadkobiercy (czyli w tym przypadku Pana wierzycieli), nie wierzycieli spadkodawcy a więc w Pana przypadku wierzycieli ojca. Innymi słowy, jeśli Pan miałby zadłużenie i odrzucił spadek, Pańscy wierzyciele mogliby żądać uznania odrzucenia przez Pana spadku za bezskuteczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: