Odwołanie od odmowy wydania koncesji

Pytanie:

Czy można się odwołać od odmowy udzielenie koncesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak. Koncesja spełnia znamiona publicznoprawnego uprawnienia przyznawanego decyzją właściwego organu administracji państwowej indywidualnie oznaczonemu podmiotowi, który spełnia ustawowo określone warunki. Postępowanie koncesyjne prowadzone jest według przepisów administracyjnych, a te przewidują możliwość zaskarżania decyzji wydanych w tym trybie w ramach odwołania do organu nadrzędnego lub skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zależności od organu rozpoznającego wnioski koncesyjne. W każdej decyzji wydanej w związku z rozpoznaniem wniosku o przyznanie koncesji powinien być wskazany sposób jej zaskarżenia wraz ze wskazaniem organu do którego środek zaskarżenia ma być wniesiony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: