Ogłoszenie testamentu i otwarcie spadku

Pytanie:

Mój ojciec umarł w kwietniu 2007 roku. Zostawił notarialny testament, zaś wyrok w sprawie o nabycie spadku jest z 24 sierpnia w 2008 roku. Jestem uprawniona do roszczeń z tytułu zachowku od osoby, która jest jedynym spadkobiercą po moim ojcu. Wiem, że moje roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od momentu ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku. Rozumiem, że otwarcie spadku to data śmierci ojca, natomiast ogłoszenie testamentu to data wyroku w sprawie o nabycie spadku. Którą z dat mam przyjąć za właściwą dla obliczenia trzyletniego okresu uprawnień do roszczeń o zachowek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W niniejszej sprawie doszło do dziedziczenia testamentowego. Jak słusznie Pani wskazuje, przy dziedziczeniu testamentowym roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem trzech lat od ogłoszenia testamentu. Tak więc z tą też chwilą roszczenia z tytułu zachowku oraz roszczenia o zmniejszenie zapisów i poleceń stają się wymagalne.

Zatem, datą, od której należy liczyć termin przedawnienia będzie data ogłoszenia testamentu. Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż ogłoszenie testamentu nie należy utożsamiać ze stwierdzeniem nabycia spadku.

Kwestia ogłoszenia testamentu uregulowana została w 646 - 654 Kodeksu postępowania cywilnego. Osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza. Notariusz otwiera i ogłasza testament po otrzymaniu dowodu śmierci spadkodawcy (np. akt zgonu). Dokonuje tej czynności w kancelarii, sporządzając protokół. O terminie otwarcia i ogłoszenia nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże mogą one być obecne przy tej czynności. Testament wraz z protokołem otwarcia i ogłoszenia przechowuje się w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza. Jednakże na żądanie sądu spadku notariusz przesyła złożony testament temu sądowi. W postępowaniu o otwarcie i ogłoszenie testamentu sąd - ani tym bardziej notariusz - nie wydaje żadnego postanowienia co do istoty sprawy ani innego orzeczenia kończącego postępowanie; sprawa jest zakończona z chwilą dokonania czynności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: