e-prawnik.pl Porady prawne

Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Pytanie:

Na czym polega ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe, jeżeli spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe

Odpowiedzialność ograniczona polega na tym, że spadkobiercy odpowiadają za długi spadku całym swoim majątkiem, a więc majątkiem nabytym ze spadku jak i własnym, ale ta odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości stanu czynnego majątku spadkowego (art. 1031 § 2 zd. pierwsze k.c. ).

Ograniczenie to ma charakter rachunkowy i polega tylko na cyfrowym określeniu górnej granicy odpowiedzialności za długi spadkowe, co jednak nie pozbawia wierzyciela prawa poszukiwania zaspokojenia z całego majątku dłużnika (spadkobiercy). W tym wypadku odróżnić należy wysokość długu od wysokości kwoty, za którą dłużnik (spadkobierca) odpowiada i którą wyznacza stan czynny spadku rozumiany w doktrynie prawa jako wartość aktywów (praw majątkowych) spadku.

Potrzebujesz porady prawnej?