e-prawnik.pl Porady prawne

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Pytanie:

Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli wniosek o zwrot tej opłaty twierdząc iż była pomyłkowo wpłacona na nasze konto a miała być uiszczona do innego urzędu, przesyłając równocześnie duplikat wpłaty to tego drugiego urzędu. Po otrzymaniu decyzji odmawiającej zwrot złożyli odwołanie do SKO. Czy opłata skarbowa od pełnomocnictwa podlega zwrotowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

8.3.2010

Żadne przepisy nie regulują problemu przedstawionego w stanie faktycznym. Co do zasady, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

Opłata skarbowa podlega zwrotowi (na wniosek - ust. 2 przytaczanego artykułu):

1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Powyższy katalog jest katalogiem zamkniętym, oznacza to więc, że w innych przypadkach nie można występować o zwrot opłaty skarbowej. W związku z powyższym, naszym zdaniem, nie ma możliwości na drodze administracyjnej żądać zwrotu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Inaczej natomiast przedstawia się ta sprawa pod względem cywilno-prawnym. W przypadku, gdyby świadczenie to nie było należne, wydaje się, iż można byłoby dochodzić zwrotu pieniędzy na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ