Pełnomocnictwo procesowe - egzekucja

Pytanie:

Czy jako wykazany w aktach sprawy pełnomocnik procesowy strony (wierzyciela) otrzymawszy tytuł wykonawczy obejmujący nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności wydany przez Sąd i kierując powyższy nakaz do egzekucji komorniczej, jestem zobowiązany po raz drugi przedłożyć u komornika opłacone pełnomocnictwo procesowe, czy też komornik w sobie tylko wiadomy sposób może zasięgnąć informacji czy w danej sprawie został ustanowiony pełnomocnik procesowy np. zadając pytanie w sądzie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do:

  • wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;
  • wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;
  • udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
  • zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;
  • odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Jednak to, że pełnomocnictwo procesowe zawiera umocowanie także do złożenia wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, nie oznacza, że nie ma obowiązku przedstawienia tego pełnomocnictwa komornikowi. Komornik ma pewną możliwość zdobycia takiej informacji w sądzie, jednak wydłuży to postępowanie egzekucyjny, a komornik koszty zapytania skierowanego do sądu wliczy do kosztów egzekucji (może przy tym wcześniej zażądać od wierzyciela zaliczki).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY