Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym

Pytanie:

Pojazd uprzywilejowany jest nim w momencie kiedy używa sygnału dźwiękowego lub świetlnego lub obu naraz? Czy też jest to pojazd z napisem policja, lub bez napisu ale z kierowcą legitymującym się dokumentem z policyjną odznaką? Czy dopuszczalne są następujące sytuacje, gdy są tylko używane zwykłe światła, np. drogowe a pojazd policji, pogotowia ratunkowego lub straży pożarnej: - wjeżdża bez włączonych sygnałów w ulice z "zakazem wjazdu" /straż miejska/, - wjeżdża bez włączonych sygnałów w ulice z "zakaz ruchu w obu kierunkach" /straż miejska/, - parkuje na rondzie /policja/ kontroluje pojazdy, - parkuje na poboczu przy rondzie /policja/ i kontroluje pojazdy, - parkuje na przejściu dla pieszych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W świetle przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być między innymi pojazd samochodowy pogotowia ratunkowego, jednostek ochrony przeciwpożarowej i policji. Pojazdem uprzywilejowanym nie może być pojazd straży miejskiej, chyba że jest jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w sytuacji, gdy uczestniczy w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych, w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona. W pojeździe muszą być włączone światła drogowe lub mijania. Pojazd musi dodatkowo wysyłać jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy. Po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego. A zatem opisane przez Pana sytuacje są niedopuszczalne. Pojazd może nie stosować sie do przepisów o ruchu drogowym tylko wtedy, gdy ma włączone światła drogowe lub mijania i wysyła jednocześnie sygnał świetlny i dźwiękowy, bądź tylko sygnał świetlny w razie zatrzymania pojazdu.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: