Posiadanie broni a badania lekarskie

Pytanie:

Posiadam pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich. Czy w związku z tym powinienem co 5 lat przedstawiać policji zaświadczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że mogę dysponować bronią?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązek przedstawienia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wydanego przez upoważnionych lekarza i psychologa, stwierdzającego, że dana osoba nie ma zaburzeń psychicznych, istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego ani nie jest uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych spoczywa na każdej osobie ubiegającej się o pozwolenie na broń.

Natomiast zobowiązanym do przedstawiania w odstępach 5-letnich właściwemu organowi Policji zaświadczenia lekarskiego i psychologicznego jest posiadacz broni zakupionej w oparciu o zezwolenie wydane w celu ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

Właściwy organ Policji może jednak zobowiązać także innych posiadaczy broni do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń, w przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, psychologicznymi lub wyżej wymienionymi nałogami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Tomasz

29.8.2018 16:44:15

Re: Posiadanie broni a badania lekarskie

A jaka jest przesłanka dla ustawodawcy do takich kroków wobec posiadaczy broni? Wyciąganie pieniędzy od ludzi cyklicznie co 5 lat. Kiedy to złodziejstwo państwowe się skończy. Skandal!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Zmiany dla przebywających na zwolnieniach lekarskich

  Z dniem 1 stycznia 2019 r. na ubezpieczonych nałożony został obowiązek informowania o miejscu pobytu w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Nastąpiły również zmiany w zasadach zawiadamiania (...)

 • Obowiązek przeprowadzenia badań lekarskich pracowników

  Zdrowie pracowników jest dobrem nadrzędnym w całym prawie pracy. Dlatego też rozpoczęcie pracy poprzedza obowiązkowe badanie lekarskie. W trakcie trwania stosunku pracy badania te powinny być (...)

 • Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać (...)

 • ZUS prześwietlił zwolnienia lekarskie

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich prowadzonych w ubiegłym roku. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania (...)

 • Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

NA SKÓTY