Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych a niejawne

Pytanie:

Wniosłem zażalenie do sądu apelacyjnego na postanowienie sądu okręgowego w zakresie zabezpieczenia widzeń z dzieckiem na czas trwania sprawy rozwodowej. Czy sąd apelacyjny rozpatruje je na posiedzeniu zamkniętym, czy zostanę wezwany na taką rozprawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na wstępie należy wyjaśnić, że posiedzenie prowadzone przy drzwiach zamkniętych (potocznie określane jako posiedzenie zamknięte) jest czymś innym niż posiedzenie niejawne. To pierwsze oznacza, że na salę sądową mają wstęp zasadniczo głównie tylko strony postępowania (oraz np. ich pełnomocnicy - adwokaci), to drugie, że w posiedzeniu biorą udział wyłącznie osoby przez sąd wezwane. Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego sąd rozpatruje zażalenie zasadniczo na posiedzeniu niejawnym, na którym obecne mogą być tylko osoby przez sąd wezwane. Tak więc, jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że wezwanie strony (użytkownika) jest konieczne, to strona (użytkownik) jest obowiązany do stawienia się na takie posiedzenie. Jednakże sąd może także opisywaną sprawę skierować na posiedzenie jawne i wyznaczyć w takim przypadku rozprawę. W tym przypadku obecność strony (użytkownika) jest co do zasady jej prawem a nie obowiązkiem, chyba że sąd wezwie ją do osobistego stawiennictwa. Wtedy strona (użytkownik) będzie musiał stawić się na taką rozprawę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

stach

17.11.2014 18:24:58

Re: Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych a niejawne

To znaczy, że sekretariat sądu może np. wezwać pełnomocnika strony powodowej a nie wezwać strony pozwanej. Bo zależy to od sekretariatu. A co jeśli w sekretariacie jest koleżanka pełnomocnika strony powodowej. Wtedy pozwany jest z góry skazany na negatywne załatwienie każdego zażalenia. Powódka posiada informacje, których niestety nie posiada nawet pełnomocnik pozwanego.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.12.2017

  Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Przewiduje jednak wyjątkowo, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy (...)

 • 12.12.2013

  Postępowanie w sprawie nieletnich - zmiany w 2014 roku

  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma na celu dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy (...)

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 6.11.2018

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 17.11.2004

  Kiedy sąd administracyjny orzeka postanowieniem?

  Sądy administracyjne wydają dwa rodzaje orzeczeń: wyroki oraz postanowienia. Wyrok, jest orzeczeniem, które rozstrzyga sprawę merytorycznie, co do samej istoty skargi. Postanowienia wydawane (...)