Potrącenie z nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Nasz pracownik posiada zajęte konto przez komornika ( wynagrodzenie za pracę). Teraz pracownik ten ma otrzymać nagrodę jubileuszową za lata pracy. Ile zakład pracy powinien oddać komornikowi? Czy 100 % tej jubileuszówki, czy 60%?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks pracy ustanawia pewne limity dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia pracownika. Przepis art. 87 § 5 kodeksu pracy wyjątkowo stanowi, że nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. Przepisu tego nie należy interpretować rozszerzająco. Jak orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. akt I PK 217/03), nagroda jubileuszowa (art. 77[3] § 3 pkt 3 kp) podlegają ochronie przed potrąceniami (art. 87 kp) jak wynagrodzenie za pracę. W związku z tym w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych można potrącić do 3/5 wysokości tej nagrody. W pozostałych przypadkach 1/2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: