Pozbawienie pełnomocnictwa

Pytanie:

Matka dziecka pełnoletniego jest jego pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądem w sprawie o alimenty i przyznaje się do dochodu 890 zł netto. Z uzyskanych PIT za rok ubiegły okazało się, iż faktyczny jej dochód to około 2600 zł netto. Czy można matkę pozbawić pełnomocnictwa w reprezentowaniu córki i na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pełnomocnika może w każdej chwili odwołać strona, która go ustanowiła. Odwołanie pełnomocnika może nastąpić pisemnie lub ustnie do protokołu sądowego. Wobec sądu takie odwołanie jest skuteczne z chwilą powiadomienia go o tym. Druga strona jest zawiadamiana przez sąd o odwołaniu pełnomocnika; odwołanie jest skuteczne wobec niej także z chwilą doręczenia zawiadomienia. Jeżeli sąd nie zostanie powiadomiony o wypowiedzeniu pełnomocnictwa działanie takie odnosi skutek tylko w stosunku między stroną i jej pełnomocnikiem. Podstawą odwołania pełnomocnika jest art. 94 kodeksu postępowania cywilnego.

Nie można natomiast pozbawić pełnomocnictwa strony przeciwnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: