Pozew o ustalenie - wartość przedmiotu sporu

Pytanie:

Art. 189 kpc daje możliwość ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Od wartości przedmiotu sporu zależy właściwość rzeczowa sądu, koszty procesu. Czy wnosząc pozew o ustalenie należy określić wartość przedmiotu sporu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przytoczony w pytaniu artykuł kodeksu postępowania cywilnego stanowi: „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”. Przedmiotem powództwa o ustalenie jest prawo lub stosunek prawny. Można żądać ustalenia zarówno majątkowych, jak i niemajątkowych praw lub stosunków prawnych.

Pozew w sprawie o ustalenie prawa lub stosunku prawnego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 187 i 126, a więc zawierać dokładnie określone żądanie (w sensie pozytywnym lub negatywnym) i dokładne określenie ustalanego prawa lub stosunku prawnego tak pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym.

W związku z powyższym, jeżeli w takim powództwie chodzi o ustalenie prawa o charakterze majątkowym, koniecznym jest także określenie wartości przedmiotu sporu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: