prawa wierzyciela alimentacyjnego

Pytanie:

Przeprowadziłem skutecznie egzekucję z części ułamkowej nieruchomości. Byłem jedynym wierzycielem egzekwującym. Po przysądzeniu własności do sprawy dołączyła się wierzycielka alimentacyjna oraz fundusz alimentacyjny. Na mój argument, że nie mogą wziąć udziału w planie podziału z uwagi na art.1081par. 1 KPC, ponieważ nie przyłączyli się do egzekucji Komornik odparł, że przepis ten dotyczy tylko egzekucji z nieruchomości i jako przepis wprowadzający wyjątek od ogólnej zasady musi być interpretowany ściśle, a więc nie dotyczy on egzekucji z części ułamkowej oraz użytkowania wieczystego i przy takich egzekucjach wierzyciele alimentacyjni są zaspokajani automatycznie - tak jak przy innych rodzajach egzekucji .Czy Komornik ma rację i czy jest jakieś orzecznictwo, ewentualnie wywód prawny, którym mógłbym się odeprzeć przy zaskarżaniu planu podziału.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W kwestii rozumienia art. 1081 § 1 k.p.c. stajemy na stanowisku, iż wyłączenie w tym przepisie prowadzenia egzekucji roszczeń alimentacyjnych z nieruchomości, gdy wierzyciel alimentacyjny nie wskazywał sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona odnosi się także do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości.

Argument wskazany przez komornika, iż przepis art. 1081 § 1 k.p.c. stanowi przepis szczególny, zawierający wyjątek od reguły, zgodnie z którą wierzyciel ma obowiązek wskazania sposobu egzekucji i majątku dłużnika i z tego powodu nie można go interpretować rozszerzająco jest nietrafny. Zasadą jest, iż wyjątki należy interpretować ściśle. Niemniej wyłączenie dotyczy egzekucji z nieruchomości określonej w dziale IV. Należy uznać, iż chodzi o wyłącznie co do sposobu prowadzenia egzekucji i przedmiotu tej egzekucji, którym jest nieruchomość. Dział IV Egzekucja z nieruchomości (Tytuł II, Część Trzecia k.p.c.) zawiera również przepisy dotyczące egzekucji z ułamkowej części nieruchomości. Art. 1004 wskazuje, iż do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Można zatem wskazać, iż przepisy dotyczące egzekucji z ułamkowej części nieruchomości nie dotyczą odmiennego sposobu egzekucji niż egzekucja z nieruchomości. Jeżeli zatem wyłączenie z art. 1081 § 1 k.p.c. dotyczy egzekucji z nieruchomości to należy uznać, iż dotyczy to wyłącznie wszystkich przepisów zawartych w dziale IV. tytułu II. Księgi Trzeciej k.p.c. w tym przepisów dotyczących egzekucji z ułamkowej części nieruchomości.

Naszym zdaniem może Pan także użyć argumentu z art. 1036 § 1 k.p.c. Jeżeli zarówno wierzycielka alimentacyjna jak i Fundusz Alimentacyjny przystąpili do podziału do podziału po dacie uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości to doszło do naruszenia art. 1036 § 1 k.p.c.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: