Procedura sprzedaży rzeczy zajętych przez komornika

Pytanie:

Jak odbywa się sprzedaż ruchomości zajętych przez komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sprzedaż ruchomości najczęściej odbywa się w drodze licytacji. Termin i miejsce licytacji wyznacza komornik. Komornik ogłasza o licytacji w drodze obwieszczenia, w którym podaje termin i miejsce licytacji, rodzaj ruchomości, ich wartość szacunkową oraz miejsce i czas, w którym można je obejrzeć. Obwieszczenie wywiesza się w budynku sądu rejonowego, właściwego dla miejsca sprzedaży, a ponadto obwieszczenie komornik doręcza stronom. Jeżeli wskutek licytacji dojdzie do sprzedaży zajętych ruchomości wówczas uzyskana cena zostanie przeznaczona na zaspokojenie wierzyciela. Może się jednak zdarzyć, że na pierwszej licytacji nie stawi się nikt lub nikt nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej. Wówczas uznaje się że licytacja nie doszła do skutku. W takim przypadku wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 28.9.2018

  Zniesienie współwłasności - Jak znieść współwłasność?

  Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości jest tzw. sposobem zaspokajającym egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucję z ruchomości przeprowadza komornik sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości podlegające (...)

 • 23.4.2012

  Sprzedaż na próbę

  Umowa sprzedaży, to umowa, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy (...)

 • 27.2.2018

  Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

  Kodeks cywilny wśród kilku rodzajów umowy sprzedaży przewiduje także możliwość dokonania sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. Mamy z tym rodzajem do czynienia (...)

 • 14.1.2019

  Jak zawrzeć umowę sprzedaży?

  Treścią umowy sprzedaży jest zobowiązanie jednej strony (sprzedawcy) do przeniesienia na drugą stronę (kupującego) własności rzeczy oraz wydania rzeczy. Drugim istotnym składnikiem umowy sprzedaży (...)