Przejście koncesji na inny podmiot

Pytanie:

Spółka z o.o. przekształciła się w spółkę komandytowa z osobą fizyczną. Oba podmioty posiadają różne koncesje i zezwolenia. Czy spółka komandytowa może wykorzystywać koncesje przez podmioty ją tworzące?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy w przedstawionej sytuacji nie doszło do przekształcenia jednego podmiotu w drugi, lecz do utworzenia nowego podmiotu – spółki komandytowej przez osobę fizyczną oraz spółkę z o.o. Oznacza to, że nowy podmiot funkcjonuje w obrocie prawnym obok funkcjonującej w dalszym ciągu spółki z o.o. oraz osoby fizycznej.

Zasadniczo kwestie przechodzenia czy odstąpienia zezwoleń i koncesji na inne podmioty regulują odrębnie ustawy dotyczące określonego rodzaju działalności gospodarczej (np. prawo lotnicze, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, ustawa o transporcie drogowym) lub też określonej dziedziny (np. prawo budowlane).

Wydaje się jednak, że zabieg przenoszenia lub odstąpienia posiadanych przez jeden podmiot zezwoleń na inny nie będzie dopuszczalny. Niektóre z ustaw przewidują "przeniesienie" zezwolenia z jednego podmiotu na inny w drodze odpowiedniej decyzji organu, który wydał stosowne zezwolenie. Tak np. jest w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego czy pozwolenia na budowę (z tym, że w tym ostatnim wypadku organ musi wydać zgodę). Przepisy mogą też przewidywać przejście uprawnień w drodze sukcesji generalnej, a zatem w przypadku gdyby jeden podmiot był następcą prawnym innego, np. na spadkobiercę. Z taką sukcesją mamy do czynienia w razie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W Państwa wypadku natomiast do takiego przekształcenia nie doszło.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: