Przewóz na potrzeby własne

Pytanie:

Jestem osobą zarządzającą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi usługi rekreacyjno-rozrywkowe na terenie całej Polski. W związku z wykonywaną działalnością posiadamy kilka samochodów, które umożliwiają dostarczenie posiadanych przez nas urządzeń w miejsce realizacji zlecenia. Obecnie planujemy zakup kolejnego samochodu. Jak wygląda kwestia przewożenia towarów i osób w będących na wyposażeniu firmy środkach transportu? Czy potrzebujemy jakiegoś pozwolenia lub licencji? Jak powinno to być rejestrowane? Czy mamy obowiązek wykupienia dodatkowego ubezpieczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - tu rekreacyjno-rozrywkowej. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta na okres do 5 lat. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać: 1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, 3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru, 4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje Do wniosku należy dołączyć: 1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, 2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), 3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), 4) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców 5)wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi. Takie zaświadczenie obowiązuje więc i Państwa. Jesli chodzi o obowiązek dotyczący tachometrów, to należy je montować i użytkować w pojazdach samochodowych używanych do przewzu osób (pasażerów) i rzeczy z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do wykonywania przejazdów drogowych wykonywanych pojazdami: 1) przeznaczonymi do przewozu rzeczy, których dopuszczalna masa całkowita, włączając przyczepy lub naczepy, nie przekracza 3,5 tony, 2) przeznaczonymi do przewozu osób i które ze względu na typ konstrukcyjny oraz wyposażenie nadają się do przewozu najwyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą, 3) przeznaczonymi do przewozu osób w przewozach regularnych, których droga przejazdu od przystanku początkowego do przystanku końcowego nie przekracza 50 kilometrów, 4) których maksymalna prędkość dopuszczalna nie przekracza 30 kilometrów na godzinę, 5) używanymi do niehandlowych przewozów rzeczy w celach prywatnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Agata

11.2.2010 20:57:49

Re: Przewóz na potrzeby własne

A jesli nie prowdze firmy a mam auto o masie caukowitej 2800kg + przyczepa 750 kg czy musze tez miec koncesje


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)

 • 3.8.2017

  Nowości w gospodarce nieruchomościami

  Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw mają m.in. zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (...)

 • 28.5.2008

  Akcje własne spółki akcyjnej

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). (...)

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • 23.10.2018

  Od 2019 roku kary za nieprzestrzeganie nowych obowiązków w SENT

  Nowe przepisy mają zapewnić bardziej skuteczne funkcjonowanie i lepsze monitorowanie przewozu towarów wrażliwych (m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne oraz opałowe, oleje smarowne, wyroby zawierające (...)