Refundacja za leki a VAT

Pytanie:

Czy refunadcje za leki wypłacane aptece przez NFZ po 1 maja 2004 r. mają być opodatkowane na podstawie art. 29 ust.1 ustawy o VAT? Jeżeli tak to jakie stawki zastosować?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy VAT, obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Nie ulega wątpliwości, iż kwoty refundacji za leki można uznać za związaną z dostawą leków dopłatę o podobnym charakterze, a tym samym otrzymywane kwoty refundacji powiększają obrót podatnika (jednocześnie ewentualny zwrot otrzymanych kwot pomniejsza obrót podatnika – por. art. 29 ust. 4 ustawy VAT). Należy jednocześnie zauważyć, iż w odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego poprzednio obecnie ustawodawca w szczególny sposób określił moment powstania obowiązku podatkowego w powyższym przypadku. Stosownie do art. 19 ust. 21 ustawy VAT, obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika (w przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części). Na zakończenie należy wskazać, iż otrzymywane przez podatnika kwoty dotacji, subwencji i innych dopłat opodatkowane są stawką podatku właściwą dla dostawy towarów lub świadczenia usług, z którymi są związane. Oznacza to, że otrzymywana przez podatnika kwota refundacji za leki opodatkowana będzie właściwą dla leków stawką 7%.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.12.2018

  VAT na leki weterynaryjne nie wzrośnie

  Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie zgodzi się na podwyżkę VAT na leki weterynaryjne. Pozytywnie odniósł się zaś do planów obniżenia VAT na chleb i na niektóre artykuły (...)

 • 27.11.2003

  Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zawiera definicji refundacji leku (wyrobu medycznego). W języku potocznym oznacza ona zwrot poniesionych kosztów. Dla apteki jest to (...)

 • 7.11.2018

  Więcej na leki dla seniorów

  Nowelizacja przewiduje zwiększenie o 50 mln zł wysokości środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Modyfikuje także zasady (...)

 • 19.4.2017

  Program Leki 75+ z korzyścią dla pacjentów

  Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powstał w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ilości zrealizowanych recept na leki w okresie poprzedzającym utworzenie tej listy. (...)

 • 30.8.2018

  Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

  Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, (...)